Du hành thời gian cùng Eglips Velvet Fit Tin Ver 1 – VINTAGE SERIES, dòng son mang sắc màu cổ điển 🍂
Khoe nhẹ một chiếc review siêu có tâm từ cô bạn youtuber Beauty In Your Way 🥰👇