Một chiếc review về phấn nén má hồng của nhà Eglips đáng yêu quá nè cả nhà ơi.

MUA SẢN PHẨM TẠI ĐÂY: Slim Fit Shading

Cheek Fit Blusher