Đôi mắt đẹp là không thể thiếu eyeliner đâu nè.
Cùng xem nhận xét của bạn Thủy Vân về dòng eyeliner Eglips Super Slim Auto Long Eyeliner Extreme như thế nào nha.

Xem thêm sản phẩm tại đây : https://www.eglips.vn/en/product/eglips-super-slim-auto-long-eyeliner-extreme-edition/