Xem hết video để biết bạn Ngọc Ngọc nhận xét gì về màu son số 6 của dòng Eglips Velvet Fit Tint và phấn phủ kiềm dầu quốc dân Eglips Oil Cut Powder Pact nha.

Xem thêm sản phẩm tại đây : https://www.eglips.vn/en/product/eglips-velvet-fit-tint-cream-cheese-series/

https://www.eglips.vn/en/product/eglips-oil-cut-powder-pact-2/