Cùng bạn Pun swatch Bộ sưu tập 5 màu son Eglips Blur Powder Tint nè cả nhà ơi.
#01 – Soft Coral: san hô đất
#02 – Russet Orange: cam đất
#03 – New Chilli Red: đỏ đất
#04 – Molten Brown: cam nâu đất
#05 – Deep Rosebay: đỏ hồng ánh tím

Xem thêm sản phẩm tại đây : https://www.eglips.vn/en/product/eglips-blur-powder-tint/